5 مهر 1398
قالب مدولار فلزی

قالب مدولار فلزی

قالب مدولار فلزی یکی از بهترین انواع قالب ها در ساختمان سازی، قالب مدولار فلزی می باشد. زیرا با وجود اینکه می توان در اجرای بسیاری […]
6 آبان 1398

معرفی قالب مدولار فلزی و قیمت آن

قیمت قالب فلزی قالب مدولار فلزی به وسیله پین یا گوه به هم متصل می شوند. قیمت قالب فلزی در کارخانه های مختلف با توجه به […]