قالب کمانی 


برای اجرای دیواره ای که قطر آن بین 2m تا 7/5m باشد از قالب کمانی مدولار استفاده می شود. این قالب ها فاقد تسمه افقی می باشند و در نتیجه با توجه به شعاع لوله نورد شده ای که بعنوان پشت بند افقی به آنها متصل می گردد، فرم می گیرند.

4.9/5 - (12 امتیاز)