قالب بندی دیوار دوطرفه

قالب بندی دیوارهای دوطرفه توسط پانل های مدولار انجام می شود.همواره در اجرای یک دیوار بتنی باید سه پارامتر را در نظر  گرفت و طرح قالب بندی را بر اساس این پارامترها تعیین کرد:

1- مهار فشار جانبی بتن

2- ارتفاع دیوار

3- پایداری مجموعه قالب

قالب بندی دیوار دو طرفه

اجزای قالب بندی دیوار دوطرفه به شرح ذیل می باشد:

1- پانل های مدولار که توسط گوه نر و ماده به یک دیگر اتصال پیدا می کنند.

2- بولت های دو سر دنده و میان بولت های آب بند که جهت فشارهای جانبی بتن می باشند. بولت ها از میان سوراخ پانل ها ی روبرو عبور کرده و توسط واشرکاس و مهره خروسکی تیپ 1 فیداربه پشت بند عمودی دوبل لوله متصل می شوتد.فواصل قرار گیری آنها در افق 1 متر و در ارتفاع 50 سانتیمتر می باشد. به جهت صرفه جویی می توان میان بولت های بالای دیوار را به فواصل 1 مت ( در ارتفاع ) در نظر گرفت.

3- لوله های داربستی که بصورت افقی و در فواصل 50 سانتیمتر از یکدیگر ( در ارتفاع ) قرار می گیرندو توسط گیره متوسط به پانل ها متصل می شوند.

4- سولجر ها به صورت عمودی و در فواصل 1 متری در عرض از یکدیگر قرار می گیرند که جهت مهار نیروی هیدرواستاتیک می باشند.

5- بولت های عصایی که بوسیله مهره خروسکی و واشر کاس به سولجر اتصال یافته و سولجر را به لوله داربستی ( پشت بند افقی ) متصل می کند.

مهار فشار جانبی بتن در قالب بندی دیوار دوطرفه

الف – سیستم میان بولت های آب بند ( مدفون )

در سازه های هیدرولیکی که نیاز به آب بندی دارد از میان بولت های مدفون شونده استفاده می گردد.این نوع میان بولت ها  یک بار مصرف بوده و در بتن باقی می مانند و در نوه می باشد:

1- میان بولت آب بند فنری که متناسب به ضخامت دیوار قابل تغییر می باشد. توسط بولت های بیرونی ( وقتی پشت بند عمودی سولجر باشد از بولت بیرونی 50 سانتیمتر استفاده میشود. زمانیکه پشت بند عمودی دوبل لوله داربستی باشد از بولت بیرونی 35 سانتیمتر استفاده میشود) و مهره و واشر به پشت بند های عمودی متصل خواهد شد.

2- میان بولت ۀب بند چدنی که اندازه آن ثابت است و توسط بولت های تمام رزوه و مهره و مواشر به پشت بندها ی عمودی متصل خواهد شد.

ب – سیستم میان بولت تکرار شونده یا بولت دو سر رزوه

بولت های دو سر رزوه جهت جداره های غیر آب بند و یا مقاطعی نظیر دیوارهای برشی که تعبیه سوراخ در بتن به لحاظ فنی مشکل ایجاد نمی کند و متناسب با ضخامت دیوار متغییر می باشد و با مهره و واشر به پشت بندها عمودی متصل می شود.

سیستم قالب بندی دیوار – ارتفاع دیوار

با افزایش ارتفاع دیوار با ازدیاد نیروی هیدرواستایک مواجه خواهیم بود و در نتیجه باید قالب از استحکام بیشتری برخوردار باشد و از طرفی در جابجایی پانل های یکپارچه به جهت جلوگیری از تغییر شکل های ناشی از بار مرده قالب و ضربه ها می باید از پشت بندهایی استفاده کرد که باعث استحکام مجموعه قالب گردد.

برای قالب بندی های دیوار تا ارتفاع 3 متر از پشت بندهای لوله ( لوله عمودی ) و در قالب بندی دیوارهای با ارتفاع بیشتر از 3 متر از سولجر استفاده می گردد.

سیستم قالب بندی دیوار دو طرفه – پایداری

جک های مورب به دو دسته تقسیم می شوند:

1- جک های شاقول کننده دو بازویی ،جهت پایداری پانل های دیوار تا ارتفاع 4 متر از جک های شاقول کننده استفاده می شود. این جک ها صرفا بمنظور شاقول کرذن و تنظیم پانل ها استفاده می گردد.بازوهای جک شاقول کننده بصورت تلسکوپی قابل تنظیم می باشد.

2- شمع حمایتی: جهت پایداری پانل های دیوار با ارتفاع بیش از 4 متر استفاده می گردد.شمع حمایتی از اتصال سولجر و پیچ های تنظیم در نوع چپ گرد و راست گرد به ابتدا و انتهای سولجر تشکیل می گردد.

مهار فشار جانبی در قالب بندی دیوار دوطرفه

بطور کلی هر سیالی به دیوار های پیرامون خود فشار جانبی اعمال می کند.بتن تازه نیز به سطح قالب فشار هیدرواستاتیک وارد می نماید.برای اینکه قالب بتواند مقاومت لازم در مقابل این فشار را داشته باشد از میان بولت ها استفاده می کنیم.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط