داربست مدولار چکشی  

این نوع داربست از یک سری المان های عمودی )پایه داربست( و یک سری الما نهای افقی )مهار داربست( تشکیل شده است. مهاری ها در اندازه های 0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 و 3 متری تولید می شوند و پایه های نیز در ارتفاع 1 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 و 3 متری عموما تولید می شود .
پایه ها به وسیله مغزی و پین قابلیت اتصال به یکدیگر در جهت عمود را دارا می باشند ، ولی مهارها با اندازه های ثابت تولید شده توسط کارخانه، پایه ها را به یکدیگر متصل می کنند. با توجه به نیروهای وارده می بایست اندازه مهارها و فواصل آنها با یکدیگر در جهت عمود را محاسبه نمود.
برروی این داربست ها نیز سرجک های قابل تنظیم U شکل تعبیه می گردد، که در صورت نیاز می توان از پایه جک قابل تنظیم نیز در قسمت تحتانی داربست ها به جای کفشک استفاده نمود.
مزیت این نوع داربست به دلیل چیدمان های متنوع آن، استفاده در سطوح شیبدار وهمچنین داربست بندی نما می باشد. این داربست به راحتی با ضربه چکش به دو سر مهار بسته و با ضربه زدن در جهت معکوس آن، باز می شود و نیازی به نیروی متخصص ندارد.

image
image
ابعاد داربست چکشیوزن / کیلوگرمآلیاژ مصرفی
پایه داربست چکشی  3m14ST-37 فولاد مبارکه
پایه داربست چکشی  2/5m12ST-37 فولاد مبارکه
پایه داربست چکشی  2m9.5ST-37 فولاد مبارکه
مهار داربست چکشی  1/5m5.5ST-37 فولاد مبارکه
مهار داربست چکشی  1m4ST-37 فولاد مبارکه

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: