5 اسفند 1398
ساخت قالب نیوجرسی

ساخت قالب نیوجرسی و کاربرد این قالب ها

ساخت قالب های نیوجرسی در ساخت قالب نیوجرسی از موادی مانند سیمان و میلگرد استفاده می شود. طراحی و ساخت قالب های نیوجرسی دقت زیادی لازم […]