24 بهمن 1398
قالب مدولار فلزی

قالب مدولار بتن پرکاربردترین قالب در صنعت ساخت و ساز

قالب مدولار بتن چیست؟ قالب مدولار بتن پرکاربردترین قالب در صنعت ساخت و ساز می باشد.طراحی قالب مدولار بتن ریزی به نحوی است که ابعاد عرضی […]