2 اسفند 1398
قالب ستون گرد

قالب ستون گرد چیست و چه کاربردی دارد

قالب ستون گرد یکی از انواع قالب ها است که در اجری ستون بتنی یکپارچه کاربرد دارد. مهمترین استفاده از نوع قالب در سازه های با […]