5 مهر 1398
ساخت راه پله داربستی

راه پله داربستی

راه پله داربستی چیست ؟ در زمان تعمیر، نصب و نماسازی  ساختمانها ی بلند ومرتفع از راه پله های داربستی پیش ساخته جهت دسترسی آسان  و […]