پل فرودگاه بین المللی امام خمینی - اتوبان تهران - قم

پیمانکار: شرکت آذرسیماب

در ادامه روند تکمیل پروژه بزرگ فرودگاه امام خمینی یکی از بخش های مهمپل این فرودگاه در اتوبان تهران قم بود که توسط شرکت اذرسیماب و قالب های تولیدی فیدار فولاد اجرا گردید . قالب های تولیدی جهت اجرای نوع ویژه ای از پایه پل بود که توسط واحد فنی مهندسی طراحی و اجرا گردید

image

چالش ها و راه حل ها

تولید قالب های پیچیده و خاص سرستون

اطلاعات پروژه

مشتری:

شرکت آذرسیماب

مکان:

اتوبان تهران قم

تاریخ:

1397

ادرس وبسایت: