پل راه آهن - اصفهان

پیمانکار: شرکت سیمین سپاهان

این پروژه در ادامه تکمیل خط ریلی شهر اصفهان می باشد که توسط شرکت سیمین سپاهان احداث گردید . قالب ها توسط شرکت فیدار فولاد طراحی و تولید گردید .

image
image
image

چالش ها و راه حل ها

تولید قالب های پایه پل و قالب های ویژه

اطلاعات پروژه

مشتری:

شرکت سیمین سپاهان

مکان:

اصفهان، ایران

تاریخ:

1399

ادرس وبسایت: