پروژه هتل فرشته پاسارگاد - تهران

پیمانکار: شرکت هتل فرشته پاسارگاد

یکی از شاخص ترین پروژه های بتنی کشور پروژه هتل فرشته پاسارگاد می باشد که از سیستم های قالب بندی با رویه پلای وود استفاده نموده است .

image
image
image

چالش ها و راه حل ها

تولید قالب های رویه پلای وود

اطلاعات پروژه

مشتری:

شرکت هتل فرشته پاسارگاد

مکان:

تهران ، ایران

تاریخ:

1402

ادرس وبسایت: