ورزشگاه میان رود - شیراز

پیمانکار: شرکت ساختمانی گوپله

فدراسیون فوتبال شیراز در جهت رشد ورزش و نشاط در شهر شیراز اقدام به راه اندازی پروژه ورزشگاه میان رود شیراز را در این شهر به کمک شرکت ساختمانی گوبله نمود. فیدار فولاد در زمینه تولید قالب های خاص این پروژه با گوبله همکاری نمود .

image
image
image

چالش ها و راه حل ها

تولید قالب های سکوهای استادیوم به صورت شیب دار

اطلاعات پروژه

مشتری:

شرکت ساختمانی گوپله

مکان:

شیراز ، ایران

تاریخ:

1398

ادرس وبسایت: