سدکانی سیب / پیرانشهر

پیمانکار: شرکت عمران مارون

یکی از پروژه های مهم در سطح کشوری پروژه بزرگ سد کانی سیب در شهر پیرانشهر می باشد . این پروژه به دلیل حساسیت های بالای کشوری می بایست به بهترین و بهینه ترین روش اجرا می شد . شرکت فیدار فولاد به کمک واحد فنی و مهندسی خود اقدام به تولید قالب های خاص مخصوص این پروژه نمود .

image
image
image

چالش ها و راه حل ها

تولید قالب های ویژه سدسازی به صورت اریب با شیب متفاوت

اطلاعات پروژه

مشتری:

شرکت عمران مارون

مکان:

پیرانشهر ، ایران

تاریخ:

1390

ادرس وبسایت: