تقاطع غیر هم سطح معالی آباد - چمران / شیراز

پیمانکار: سازمان عمران شهرداری شیراز

کلان شهر شیراز در ادامه روند بهبود خطوط ترافیکی شهر اقدام به احداث چند پل مهم در شهر شیراز نمود که یکی از مهم ترین این پل ها پل معالی اباد ( چمران ) شیراز می باشد . که توسط سازمان عمران شهرداری شیراز احداث گردید . فیدار فولاد در زمینه تولید قالب های پایه پل ، قالب سرستون ، داربست مثلثی با این پروژه همکاری نمود .

image

چالش ها و راه حل ها

تولید قالب های سرستون خاص ، تولید پایه پل های سه قوسی و دو قوسی

اطلاعات پروژه

مشتری:

پیمانکار: سازمان عمران شهرداری شیراز

مکان:

شیراز ، ایران

تاریخ:

1397

ادرس وبسایت: