bg_image
png نویسنده

امروزه همراه با تغییر و تحولات بسیار در ساختار و کیفیت زندگی بشر، صنایع ساختمانی نیز به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه بشر دچار تحولاتی در عرصه تنوع محصولات و نحوه ساخت و ساز گشته که در این میان لوازم و تجهیزات قال ببندی بتن نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. ما با ایجاد فضایی پویا و استفاده از نیروی انسانی متخصص و بهر هگیری از علم روز در کنار استفاده از تجهیزات صنعتی مدرن سعی در طراحی و تولید سیست مهای نوین قالب بندی داشت هایم تا سهمی هرچند اندک در توسعه و آبادانی کشور عزیزمان ایران داشته باشیم. در این مجموعه از بدو تاسیس، سامت سازمانی و صداقت را سرلوحه فعالیت های خود قرار دادیم تا بتوانیم ارزشمندترین دستاورد خود را که پشتیبانی تکیه پذیر و همراهی مطمئن برای مشتریان است، محافظت و گسترش دهیم. ما مشتریان را تنها نمیگذاریم و از آغاز تا انجام هر پروژه در کنارشان هستیم. خشنودی مشتریان ارزشمندترین سرمایه ماست و رمز موفقیت ما در آینده خواهد بود زیرا معتقدیم پیشرفت در کنار یکدیگر، موجب هم افزایی و خلق ارزش بیشتر برای همه ذینفعان می گردد.

مهندس خرمی

مدیر عامل
img
img