قالب کانال و کانالت


قطعات پیش ساخته نیم لوله بتنی یا کانالت ، جهت آبیاری دشت ها و زمین های زراعی مورد استفاده قرار می گیرند. این قطعات در تیپ های 150،230،315،600،800،و 1000 میلیمتر با مقطع نیم بیضی به طول 499 سانتیمتر تولید می گردد. قالب های کانالت به صورت معکوس با قابلیت دوران قالب به همراه محفظه عبور بخار و چرخ جهت جابجایی ، طراحی و تولید می گردد.این قالب ها دارای دوجداره داخلی و بیرونی به صورت مجزا می باشند.

کلیه قالب های قطعات جانبی نیم لوله ها شامل قالب های پایه ، کفشک و زین در تیپ های مختلف نیز توسط شرکت فنی مهندسی فیدار فولاد طراحی و تولید می گردد.

به این مطلب امتیاز دهید page