قالب های موج شکن

قالب بتن موج شکن جهت تولید انواع موج شکن های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.

اما لازم است بدانیم موج شکن چست؟!

 

در واقع موج شکن یک ساختار مهم در مهندسی سواحل است که طراحی شده تا امواج دریا را شکست دهد و از تأثیرات مخرب آنها بر سازه‌های نزدیک به دریا جلوگیری کند.

مـوج شـکن ها سـازه هایـی از جنـس بتـن ، سـنگ و یـا ترکیبـی از هـر دو کـه بـرای حفاظـت تاسیسـات سـاحلی از خطـر امـواج و مقابلـه بـا تاثیـر آنهـا سـاخته مـی شـوند.

برای تامیـن فضای ورود مطمئـن کشـتی هـا بـه آبراهـه هـا و بنـادر جهـت کاهـش انـرژی ناشـی از امـواج از انواع مـوج شـکن اسـتفاده مـی شـود.

م

 مـوج شـکنها از دیدگاههـای مختلـف از جملـه شـکل هندسـی، مصالـح بـه کاربـرد شـده و موقعیـت قرارگیـری بـه انـواع مختلـف دسـته بندی می شـوند.

قالـب هـای آکروپـاد :

قالـب هـای آکروپـاد بـه صـورت دو قطعـه قرینـه یکدیگـر طراحـی شـده انـد کـه  دارای شاسـی حمایـت کننـده و نگهدارنـده مـی باشـند. شاسـی ایـن قالـب هـا دارای  چـرخ هـای جابجایـی، پیـچ هـای تنظیـم، جـک هـای مکانیکـی یـا هیدرولیکـی  جداکننـده قالبهـا، پیچرهـا سـاز قالـب، سـکوی بتـن ریـزی، نردبـان، جـان پنـاه  ، زیرپایـی و … مـی باشـد.

image
image
انواع قالب موج شکن

انواع قالب فلزی موج شکن

از آنجایی که بر اساس مهندسی سازه و فیزیک، میتوان ابعاد و شاکال مختلفی برای مهار امواج در نظر گرفته و از آن در ساخت موج شکن ها استفاده نمود، بنابراین قالب های موج شکن نیز انواع مختلفی دارد.

برخی از انواع قالب های موج شکن شامل قالب های تتراپاد(tetrapod)، آکمن(akmon)، دالاس(dolos)، آنتی فر(antifer)، آکروپاد(accropode)، اتابیتلی، کوادری پاد، تریبار (tribar)، هارو(haro)، استبیت (stabit) و ایکس بلاک (xblock) و… می باشد.

استفاده از هر یک از این قالب های موج شکن مستلزم تشخیص مهندسان سازه مجرب و تحلیل دقیق فیزیکی امواج در آن پروژه می باشد.

اما به طور کلی در ایران اغلب قالب های موج شکن مورد استفاده شامل آکروپاد، تتراپاد و xblock می باشد.

اندازه قالب بتنی موج شکن

همانطور که گفته شد، قالب های موج شکن در انواع مختلفی تولید و عرضه می شوند، بنابراین ابعاد آن ها نیز نسبت به یکدیگر متفاوت می باشد.

برای مثال قالب های موج شکن xbloc با ابعادی به اندازه 2.88*2.88 مترطراحی و ساخته می شوند.

البته ناگفته نماند، فیدار فولاد تمامی انواع این قالب های موج شکن را در ابعاد سفارشی نیز تولید و عرضه می نماید.

اغلب طراحی قالب های موج شکن از جمله xbloc نیز به شکل قالب یکپارچه بوده و به کمک چرخ و ریل  می باشد و در نتیجه این روش طراحی سبب افزایش سرعت راندمان کار و در نتیجه افزایش سرعت اتمام پروژه می نماید.

قالب موج شکن تتراپاد

قالب تتراپاد یکی از انواع قالب های موج شکن به شمر می رود.

علت نامگذاری آن شکل 4 وجهی متقاطع آن می باشد، این ساختار سبب شده تا انرژی امواج پس از برخورد آن ها به موج شکن تولید شده با قالب های تتراپاد، کاهش یافته و در نتیجه انرژی آن کاهش یابد.

قالب موج شکن تتراپاد دارای مزایای مانند پایداری در برابر فشار و نیروی امواج، سازگاری با محیط زیست به دلیل استفاده از بتن در تولید آن و قابلیت عالی در کاهش فشار امواج بوده و همین امر سبب شده با توجه به قدرت امواج، مهندسی سازه و… گزینه مناسبی برای کاهش فشار امواج در دریا های ایران و در نتیجه پروژه های مرتبط باشد.

راهنمای خرید قالب موج شکن بتنی

با توجه به آنچه گفته شد، میدانیم قالب های موج شکن در انواع مختلفی تولید می گردند، بنابراین انتخاب بهترین قالب موج شکن نیازمند بررسی گروه مهندسان پروژه می باشد، که براساس قدرت امواج و سایر عوامل مرتبط با آن، موج شکن مناسب را از نظر متریال مورد نیاز ( کاملا بتنی، ترکیب آن با سنگ و…)، مهندسی ساختار و سازه مورد بررسی قرار داده و بتوان بهترین گزینه را انتخاب نمود.

از همین رو مهندسان و کارشناسان فیدار فولاد، آماده مشاوره رایگان به شما عزیزان در جهت راهنمایی خرید بهترین و مناسب ترین موج شکن می باشند.

قیمت خرید قالب موج شکن

همانطور که میدانید، این نوع از قالب های فلزی فیدار فولاد نیز مانند سایر قالب های بتن از فلزاتی نظیر فولاد تولید و تهیه می شوند.

بنابراین نوسانات قیمت این نوع از قالب ها تا حد زیادی بستگی به قیمت فولاد دارد.

همچنین نوع قالب موج شکن مد نظر نیز می تواند بر سختی تولید و اجرای آن تأثیر گذاشته و در نهایت قیمت آن را تغییر دهد.

در این میان میتوان قالب موج شکن تتراپاد را به عنوان یکی از در دسترس ترین، کاربردی ترین و همچنین ارزان ترین قالب فلزی برای کاهش انرژی امواج معرفی نمود، دلیل این مناسب بودن قیمت قالب تتراپاد کاربرد بسیار آن در پروژه های داخل ایران با توجه به قدرت موج و… می باشد.

بنابراین جهت استعلام قیمت قالب موج شکن می توانید با واحد فروش و پشتیبانی شرکت فیدار فولاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فیدار فولاد تماس حاصل نمایید.

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند:

  • مشاهده همه

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: