قالب قطعات پیش ساخته بتنی

تصویر خدمات

قالب نیوحرسی

تولید انواع قالب نیوجرسی 4 متری و 6 متری و انواع پایه روشنایی و تبدیل الف و ب با مجوز وزارت راه شهرسازی

تصویر خدمات

قالب تیر پیش ساخته

تولید قالب تیرپل پیش ساخته جهت راهسازی و سازه پیش ساخته جهت اجداث انواع پل ها با دهانه های مختلف

تصویر خدمات

قالب دیوار پیش ساخته

قالب دیوار پیش ساخته با ستون و پایه مطابق با نقشه درخواستی با طرح های مختلف اجرایی

تصویر خدمات

قالب لوله سیمانی

تولید قالب لوله سیمانی نیم لوله و کامل جهت عبور آب

تصویر خدمات

قالب موج شکن

تولید ویژه قالب موج شکن و کروپاد بتنی ویژه سواحل

تصویر خدمات

قالب منهول

تولید انواع قالب منهول در سایزها و دل های مختلف ویژه چاه