قالب تیر پیش ساخته


قالب تیر پیش ساخته در مقاطع مختلف با بالاترین کیفیت و کارایی توسط شزکت فنی و مهندسی فیدار فولاد طراحی و تولید می گردد. از مهمترین این قالب ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

-قالب تیرهای پیش ساخته I شکل و T شکل با طول ها و خیزهای مختلف که در عرشه پل ها به کار می روند.

-قالب تیرهای برق در تیپ ها و طول های مختلف.

به این مطلب امتیاز دهید page