به این مطلب امتیاز دهید page

قالب بالارونده


در سیستم قالب بالارونده در هنگام قالب بندی مرحله اول بایست تجهیزات لازم جهت ایجاد حفره ای در انتهای دیوار پیش بینی شود تا در مرحله بعدی پس از باز کردن قالب ها از قطعه ای به نام براکت که در دو اندازه کوچک و بزرگ ساخته میشود استفاده کرد. برای این کاردر دیواره های دوطرفه از سوراخ آخرین بولت استفاده می شود. در دیواره های یک طرفه از متعلقات براکت ( پیچ درونی ،مخروطی ، بادامک و پیچ درونی استفاده می شود. به طوریکه پس از بتن ریزی یک پیچ درونی در بتن در مرحله قبلی مدفون شده و مابقی متعلقات، قابل استفاده مجدد می باشد.

پس از باز کردن قالب ها و بستن براکت به سوراخ ایجاد شده در مرحله قبلی ، قالب ها به همراه تمامی اجزا سیستم قالب بندی مدولار به روی براکت منتقل شده و جک دو بازویی پشت قالب به روی براکت نصب می گردد. براکت ها را می بایست به صورت طولی توسط لوله مهار کرد.این سیستم به دفعات قابل اجرا می باشد.

سیستم قالب بالا رونده