سایر محصولات

تصویر خدمات

مفصل نیوجرسی

تولید مفصل نیوجرسی نری و مادگی منطبق بر استاندارد din آلمان

تصویر خدمات

زیرپایی فلزی

تولید زیرپایی توری فلزی جهت کار ایمن بر روی داربست