داربست ( اسکافلد ) مدولار

تصویر خدمات

اسکافلد مثلثی

اسکافلد مثلثی امگا یکی از روش های سریع داربست بندی با حذف اتصالات

تصویر خدمات

اسکافلد چکشی

تولید اسکافلد چکشی ستاره ای با نصب سریع و آسان بدون قطعات اضافی

تصویر خدمات

داربست پله

سریع ترین روش داربست بندی مناسب داربست بندی پله و زیر سقف