جک های سقفی

جهت کفراژبندی تیرها و سقف های سبک با ارتفاع کمتر از 5/ 5 متر از جک های سقفی قابل تنظیم استفاده می شود. این
جک ها در انداز ههای متنوعی ساخته می شوند که در جدول ذیل سایز جک ها مشاهده می گردد. برروی این جک ها از سرجک تی شکل که به دو صورت ثابت و متحرک ساخته می شود استفاده می گردد.


قطر لوله بیرونی این جک ها 6 cm و قطر لوله داخلی آ نها 5 cm می باشد. ضخامت لوله این جک ها، برای جک های تا
ارتفاع 4 متر، 2/5 mm و برای جک های بالای 4 متر، 3 mm می باشد.
در انتهای لوله بیرونی این جک ها یک پیچ تنظیم و مهره جوش داده شده تا به کمک سوراخ هایی که روی لوله درونی جک ها تعبیه شده عمل تنظیم ارتفاع جک را انجام دهد.

image
image

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: