سپتامبر 27, 2019
قالب نیوجرسی مفصلی

ساخت قالب های نیوجرسی

فیدار فولاد و ساخت قالب نیوجرسی قالب نیوجرسی یا قالب ساخت مانع بتن به عنوان هدایت کننده و یا در مسیر گذاشتن وسیله های نقلیه به […]
سپتامبر 27, 2019

انواع قالب سرستون

بررسی انواع قالب سرستون و خرید این محصول انواع قالب سرستون توسط شرکت تولیدی فیدار فولاد تهیه می شود برای خرید این محصول هم به صورت […]
سپتامبر 27, 2019
قالب نیوجرسی مفصلی

قالب نیوجرسی بتنی

قالب نیوجرسی بتنی به عنوان مانع بتنی در انواع مدل ها تولید می شود. از قالب نیوجرسی بتنی برای چندخطه کردن و جلوگیری از پیشروی آتش […]
سپتامبر 27, 2019
قالب ستون گرد

قالب ستون گرد

در این مقاله با قالب ستون گرد و انواع قالب ستون گرد بیشتر آشنا شده و روش های استفاده از این نوع قالب ها را در […]