پس گرفتن بتن از گزینه هایی است که در لاین کاری قالب بندی استفاده می شود. در واقع قالب فلزی بتن باید به صورتی سوار شود که پس گرفتن آن تاثیر نامناسبی بر روی کل مجموعه ایجاد نکند. البته استفاده از داربست مدولار از گزینه هایی ست که اغلب نیاز به پس گرفتن نخواهد داشت.

پس گرفتن قالب فلزی بتن

در نظر داشته باشید که قالب فلزی بتن باید تا زمانی مورد استفاده قرار بگیرد که به آن نیاز است. در واقع قالب ها در زمانی که نیازی به آن ها نباشد برداشته می شوند. پس گرفتن قالب فلزی بتن بستگی به مقاومت سازه ای و همینطور خیز بتن و یا مسایل مربوط به پرداخت و چگونگی قالب بندی دارد و گاه دیده می شود که اینکار برای استفاده مجدد از قالب ها انجام می شود. در ابتدا نمونه هایی از بتن تهیه شده و در کارگاه ها نگهداری می شود. در این خصوص چند آیین نامه وجود دارد و بهتر است که قالب بتن در وضعیت استوانه ای قرار بگیرد. در صورتی می توان قالب ها را برداشت که بتن تحت تنش های کششی و خمشی قرار نگیرد و از طرفی قسمت های بتنی نباید در وضعیت قائم قرار داشته باشند. پس گرفتن قالب فلزی بتن در صورتی که بتن در وضعیت قائم قرار دارد می تواند مشکل ساز باشد.

در نهایت پس گرفتن قالب فلزی بتن باید به صورتی انجام شود که به فعالیت های ساختمانی آسیبی نرسد.

تصویر1

قوانین پس گرفتن قالب فلزی بتن

به طور کلی وقتی بتن در معرض بار مرده قرار دارد پس گرفتن قالب می تواند کمی خطرناک به نظر برسد. به این دلیل باید مقاومت فشاری بتن استفاده شده در سازه مورد بررسی و اندازه گیری قرار گیرد. اگر قالب بندی به صورت نازک انجام شود احتمال شکست بتن در زمان پس گرفتن قالب فلزی بتن وجود دارد. بنابراین بهتر است که میزان ضخامت بتن ها قبل از پس گیری مورد بررسی قرار بگیرد.

برای سطوح شیبدار و همین طور قسمت های قوسی شکل باید در پس گرفتن قالب داخل تونل ها کمی دقیق تر عمل شود.

بازشوهای سدها و همینطور دیوارهای جانبی گزینه های مناسبی برای پس گرفتن قالب بتنی نیستند.

تصویر2

موارد استثنا در قالب فلزی بتن

به طور کلی وقتی از بتن و یا سیمان های زودگیر استفاده شده باشد پس گرفتن قالب فلزی بتن متفاوت خواهد بود.

موادی که از نوع دیرگیرکننده هستند در پس گرفتن قالب دچار افزایش فشار می شوند. بهتر است قبل از این کار برای ترک های زود هنگام فکری در نظر گرفته شود زیرا حذف چنین ترک هایی سبب می شود تا تغییر شکل و وارفتگی ایجاد شود. بهتر است که حرارت دهی و انبساط سازی در این مسیر اصولی انجام شود.

قالب فلزی سقف بتنی, داربست های مدولار, انواع قالب های فلزی بتن, مفصلی نیوجرسی, قالب فلزی برای بتن, ساخت قالب سرستون, قالب نیوجرسی, قالب فلزی ستون گرد, قالب بتنی نیوجرسی, قالب مدولار فروش, قالب فلزي بتن در كرج, قالب مدولار بتن ریزی, قالب های مدولار سقف, قالب های فلزی مدولار, داربست مدولار مثلثی, داربست مدولار چکشی, داربست مدولار قم

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط