قالب های گرد و مدور


برای اجرای سازه های گرد و مدور با قطر بیش از 7/5 متر مانند مخازن آب و سیلوها می توان از قالب های مدولار مسطح استفاده نمود که انتخاب ابعاد قالب ها بستگی به قطر سازه مورد نظر دارد، بطوریکه از ترکیب این قالب ها با قالب های عرض 10cm سوراخدار که جهت عبور بولت در نظر گرفته شده ، می توان یک سازه مدور را بصورت یک n ضلعی با شکستگی بسیار نامحسوس اجرا کرد.

معمولا برای سازه های با قطر 7/5m الی 13m از قالب های با عرض 30cm و برای سازه ها با قطر 13m الی 22m از قالب های با عرض 40cm و برای سازه های با قطر بیش از 22m  از قالب هاس با عرض 50cm استفاده می گردد.

در پشت این قالب ها از لوله نورد شده به قطر 5cm بعنوان پشت بند افقی استفاده می شود.

به این مطلب امتیاز دهید page