به این مطلب امتیاز دهید page

قالب لغزنده


سیستم قالب لغزنده بیشتر در سازه های مرتفعی به کار می رود که دیوار نقش اصلی را در آن ایفا می کند مانند سیلوها، دودکش ها و …

سیستم اجرای قالب های لغزنده بسیار پیچیده است و نیاز به پشتیبانی بسیار زیادی در زمان اجرا دارد.اجزای این سیستم تشکیل شده از قالب های خاص ، یوک مخصوص، جک ها بالارونده و .. کهبا توجه به مشخصات فنی سازه مورد نظر طراحی می شود.