قالب فلزی کنج


جهت اجرای گوشه ها و کنج های یک سازه بتنی با زوایای مختلف در مؤلفه افقی یا قائم نیازمند استفاده از کنج ها هستیم. کنج ها از لحاظ سازه ای مانند قالب های مدولار عمل می کنند و قابلیت های اشاره شده در مورد قالبهای مدولار را دارند. این کنج ها به دو دسته کنج های خارجی ( ستون، قسمت بیرونی تیر و... ) و کنج های داخلی ( دیوار برشی، اتصال تیر به دال و... ) تقسیم می گردند. بدیهی است با توجه به نیاز پروژه کنج ها با ابعاد و زوایای مختلف به صورت سفارشی تولید خواهد شد.


ابعاد قالب کنجوزن / کیلوگرمآلیاژ مصرفیضخامت ورق پوستهابعاد تسمه پانچ شده
قالب کنج بیرونی 150X10X1013/7ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج بیرونی 150X10X512ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج بیرونی 150X5X59ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج بیرونی 100X10X109ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج بیرونی 100X10X57/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج بیرونی 100X5X56ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج داخلی  150X10X1012/9ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج داخلی  100X10X109ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب مدولار کنج
به این مطلب امتیاز دهید page