قالب فلزی تخت


جنس این قالب ها معمولا از فولاد نرمه ST-37 می باشد.ضخامت ورق پوسته این قالب ها 3mm می باشد.تسمه های پانچ شده ای که در اطراف این ورق جهت اتصال قالب ها به یکدیگر جوش داده شده دارای دو مقطع ( 50mm x 5mm ) و ( 60mm x 5mm ) بوده و فاصله محور به محور پانچ های تعبیه شده روی این تسمه ها 5cm  می باشد.

تسمه های سخت کننده این قالب ها از ورق به ضخامت 3mm می باشد.این تسمه ها باعث افزایش باربری هر پانل خواهد شد و عرض این تسمه ها مطابق با عرض تسمه های پانچ شده پیرامون قالب می باشد. عرض این قالب ها به صورت استاندارد دارای ابعاد با مضرب 5cm در بازه ی 10cm تا 50cm بوده و طول این قالب ها به ترتیب 100cm ، 150cm و 200cm می باشد.بدیهی است در شرایط خاص  و با توجه به نیاز  هر پروژه  ابعاد دیگر نیز ساخته خواهد شد. شکل پانچ تسمه قالب ها در سه نوع مستطیل ، لوبیایی شکل ( قابل اتصال با گوه ) و ستاره ای شکل ( قابل اتصال با گوه و کلمپس ) تولید می شوذ.

بر روی ورق برخی قالب ها به منظور عبور بولت ، سوراخ هایی با قطر 22mm وبه فاصله 50cm از هم در محوز طولی قالب تعبیه شده است.


ابعاد پانلوزن / کیلوگرمآلیاژ مصرفیضخامت ورق پوستهابعاد تسمه پانچ شده
قالب  100X5020ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X4518ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X4016ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X3514/6ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X3013ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X2511ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X209/3ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X158ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X106/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X5029/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X4526ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X4023/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X3521/3ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X3019ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X2515/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X2013/4ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X1511/4ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X109/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X5039ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X4535ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X4031/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X3528/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X3025/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X2520/4ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X2018ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X1515/2ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X1012/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
5/5 - (1 امتیاز)