سازه های بتنی چه هستند؟

سازه های بتنی از متداول ترین بناهای مدرن محسوب می شوند. این نوع سازه ها در قالب اسکلت بتنی طراحی می شوند. اجزای تشکیل دهنده این قالب تیر و ستون نامیده می شوند. ستون مهم ترین رکن در این مجموعه است. در واقع این ستون ها هستند که اصلی ترین سهم باربری سازه را تامین می کنند. استفاده از قالب فلزی بتن در سازه‌ها سبب می شود که در صورت آسیب رسی به یک بخش خاص تنها همان بخش دچار مشکل شود و بر روی کل سازه تاثیر منفی گذاشته نشود. باید بدانیم که وقتی در تجارت از بتن اسم می بریم منظور در واقع سازه های بتنی مسلح است. بتن مسلح شامل یک سری میل گردهای بسیار قوی است که به صورت ترکیبی ساخته می شود؛ فولادها دارای مقاومت کشش بالایی هستند و شکل دهی به آنها نیازمند رعایت یک سری مسایل فنی است.

سازه های بتنی چه هستند؟

روش های قالب بندی بتن

به طور کلی روش های مختلفی برای قالب بندی بتن دیده می شود. در روش های معمولی دو نمونه از قالب بندی پیش روی شما قرار می گیرد. عموما بخش اصلی قالب که در واقع سطحی است که به طور مستقیم با بتن در تماس است از صفحات چوب ساخته می شود. برای جلوگیری از باز شدن قالب‌ها استفاده از بست های مخصوص قالب ضروری است. نصب بست ها باید به دقت انجام شود و چهار تراش به صورت افقی روی هم قرار بگیرد. در قالب فلزی بتن از نرده های چوبی نیز برای جلوگیری از فشار بتن استفاده می شود. این نرده ها تاثیر مستقیم بر روی دوام قالب فلزی بتن دارند.

تصویر2

قالب بندی با روش بالارو

این روش قالب بندی مزایای زیادی دارد. در واقع این روش برای دیوارهای بلند استفاده می شود و استفاده از آن، سرعت کار را به طور مشخصی افزایش می دهد. در این روش دو دیواره قالب با استفاده از یک پاخور بتنی در جهت عکس قرار میگیرد. پس از آن نوبت ریختن بتن و سخت شدن آن است و باید قسمت های داخلی تا حد سازه های بتنی دیده شده بالاروی داشته باشند. برای قسمت درون دیوار به طور دقیق‌تری بتن ریزی انجام و محکم کاری می شود. در نهایت و پس از سخت شدن بتن باید قالب باز شود. سپس تمامی مراحل باید به طور روتین تکرار شود تا کل دیوار ساخته شود. قالب فلزی بتن دارای انواع مختلفی است و هر نوع از قالب فلزی بتن می تواند با هدف خاصی استفاده شود.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط