امروزه در صنعت از قالب فلزی بتی و داربست مدولار و تجهیزات دیگر برای مستحکم کردن بتن ساختمانها استفاده میشود. استفاده از قالب فلزی یک راهحل مناسب برای اطمینان از روند بتنریزی و افزایش مقاومت سازه است.

تصویر 1

تعریف قالب و انواع قالببندی

قالب یک ابزار موقت از جنس فلز، چوب یا آجر است که بتن را در برمیگیرد. قالب قابلیتی دارد که میتواند بتن را حفظ کند و به آن اجازه سفتشدن میدهد تا به مرحله مقاومت نهایی برسد.  قالب فلزی شامل اجزایی مانند رویه، بدنه، حایلها و پشتبندها است. استفاده از قالب فلزی نسبت به قالب چوبی مزیتهای زیادی دارد. قالب چوبی عمر کمتری دارد ولی قالب فلزی بتن عمر بیشتر و کارایی بهتری دارد. میتوان گفت بکار بردن قالب فلزی آسانتر و راحتتر است و بارها و بارها میتوان از آن استفاده کرد.

در پروژههایی با اسکلت بتنی، انتخاب قالب یکی از مسائل مهم است که بر روی هزینه و زمان پروژه تاثیر بسیار بارزی دارد. برای انتخاب قالب باید به مواردی توجه کنید:

  • هزینه اقتصادی

  • قابلیت استفاده دوباره

  • نوع ظاهر و دستیابی به سطحی صاف در بتن

نحوه استفاده از قالب فلزی

همانطور که میدانیم قالب فلزی با استفاده از ابزای مانند پین و گوه به هم وصل میشود. قالبهای فلزی یکی از بهترین و پرفروشترین قالبها است و در هر سیستمی قابلیت اجرا دارد. از جمله مزیتهای قالبهای فلزی این است که به سادگی میتوان آنها را نصب کرد. این قالبها سطحی صاف و مقاومتی بالا دارند؛ اما تنها مشکل وزن آنها است.این قالبها سنگین هستند و هزینه اولیه آنها زیاد است.

این قالبها بعد از بتنریزی خیلی راحت از هم جدا میشوند. در استفاده از این قالبها در بتنریزی، هر بار قالبها را باید کاملا تمیز و روغنکاری کرد. روغنکاری باعث میشود که مواد بتن به قالب نچسبد و برای دفعه بعدی به راحتی قابل استفاده باشد.

جالب است که بدانید قالب بتن فلزی در دو مدل لبه خم و تسمهای ساخته میشود.

تصویر 2

نحوه بتنریزی

در بیشتر موارد بتنریزی با استفاده از پمپ بتنریزی و ماشین مخصوص اینکار انجام میشود؛ اما در بعضی موارد نیز این امکان وجود دارد که بتنریزی بصورت دستی انجام شود. ستونهای اجرا شده بوسیله قالب بتن، قبل از اینکه برای بتنریزی استفاده شوند شاغول میشوند. تمامی پایهها و جکهای شاغولکننده گچکاری میشوند تا هنگام بتنریزی تکان نخورند و موارد به بیرون نریزد. در بیشتر موارد بعد از اینکه بتنریزی انجام میشود شاغولهای ستونها چک میشوند تا مشکلی پیش نیاید.

عملیات قالبگذاری و قالببرداری باید گامبهگام، توسط افراد متخصص و بدون اعمال هیچ نیرویی صورت بگیرد تا بتن بر اثر بارهای ناگهانی صدمه نبیند و ایمنی و قابلیت بهره برداری آن بالا رود.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط