امروز قصد داریم اصول قالب بندی و نکات مهم در خصوص قالب بندی و همینطور استفاده از قالب فلزی بتن ارائه کنیم. در واقع در روش های قالب بندی بهتر است تمامی جزئیات رعایت شود. این موضوع تنها برای نصب داربست مدولار نیز مورد تایید قرار می گیرد.

اصول قالب بندی با قالب فلزی بتن

به طور کلی بهتر است که صفحات و همینطور اندازه قالب ها به اندازه کافی انتخاب شود و شرایط به صورت متصل و بهم چسبیده دنبال شوند، این موضوع سبب می شود تا شیره بتن از وضعیت استاندار خارج نشود و همینطور از به وجود آمدن حفره های احتمالی نیز در امان باشید. کرموشدن بتن از مسائل بسیار روتین در قالب بندی است که با استفاده از صفحه بندی صحیح و  فشرده و استفاده از قالب فلزی بتن استاندارد ،می توان جلوی آن را گرفت.

بهتر است یک کنترل استاندارد قبل از بترن ریزی قالب ها انجام شود، کنترل باید در جهت عمودی و افقی باشد و همینطور از وضعیت پشت بند ها نیز اطمینان حاصل شود. تیرهای نگهدارنده باید به طور عرض به عرض مورد کنترل قرار بگیرد. البته میزان استحکام در سازه های بتنی مختلف و همینطور در قالب فلزی بتن متفاوت باهم فرق دارند.

اصول قالب بندی

نکات مهم قالب بندی با قالب فلزی بتن

در موقع قالب ریزی باید تمامی قالب ها به طور روتین و پیوسته مورد کنترل قرار گیرد به این ترتیب تنظیم و یا تقویت قالب فلزی بتن می تواند ساده تر صورت گیرد.

باید قبل از بتن ریزی تمام قسمت های داخلی به طور دقیق کنترل شود، به این معنی که هر گونه اشیا اضافی و همینطور خرده های چوبی به طور دقیق پاک شده و مانع کیفیت قالب گیری نشود. ارتفاع بتن ریزی در قالب گیری بسیار مهم است، در بررسی های انجام شده مشخص شد که اگر ارتفاع بیش از 5 متر باشد ،بهتر است که از ناودانهای فلزی و یا لوله های پلاستیکی استفاده شود و دانه های شن و همینطور دوقاب سیمان هرگز به مرحله گسستگی نرسد. این بخش بسیار مهم و تاثیر گذار است و نوع قالب فلزی بتن در این بخش باید مقاوم باشد.

تصویر2

جمع بندی در خصوص قالب فلزی بتن

ویبره کردن بتن یکی از ارکان اصلی در قالب گیری محسوب می شود در واقع باید انتهاب ویبراتور با بخش انتهایی بتن پایین برود به این ترتیب می توان حدود 2 سانتی متر را به صورت پیوسته ویبره کرد. قالب فلزی بتن استاندارد در ویبره صحیح نقش اساسی دارد. دقت کنید که در هنگام ویبره اگر بتن بسیار سخت و سفت شده باشد، قطعا پس از مدتی دیده می شود که قالب شکسته شده و همینطور باعث باز شدن بخش های مختلف آن می شود. بتن ریزی از طریق پمپ و از ته قالب از دیگر گزینه هایی است که با قالب فلزی بتن صورت می گیرد.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط