اتصالات قالب بندی


در قالب بندی برای اتصال قالب ها و اتصال افقی و عمودی قالب ها به یکدیگر و پشت بند ها ار اتصالات زیر استفاده می شود .

  • گوه نر و ماده : جهت اتصال قالب ها به یکدیگر ، از گوه ها بصورت نر و ماده استفاده می شود.
  • کلمپس : کلمپس ها در دو نوع میلگردی و چدنی تولید می شوند.کلمپس ها به دلیل عملکرد مطلوب تر نسبت به گوه مزایای بیشتری دارند.
  • گیره بلند: که جهت اتصال پروفیل سنگین پشت بند افقی به قالب به کار می رود.
  • گیره کوتاه : که جهت اتصال لوله پشت بند افقی به قالب بکار می رود.
  • گیره دو لوله : که جهت اتصال دو لوله عمود بر هم به کار می رود.
  • گیره سولجر : بولت عصایی که جهت یکپارچه کردن پانل ها و حمل با جرثقیل به کار می رود.
  • واشر کاس: که جهت مهار بولت و اتصال به سولجر به کار می رود و از ورق ST-37 به ضخامت 5mm ساخته می شود.
  • واشر دولوله : که جهت مهار بولت و اتصال به پشت بند دو لوله به کار می رود از ورق ST-37 به ضخامت 5mm ساخته می شود.
  • مهره خروسکی: که جهت مهار بولت در پشت واشر بسته شده و مهره خروسکی تیپ 1 فیدار از فولاد ساخته می شود.
به این مطلب امتیاز دهید page