قالب تونل


جهت لاینینگ مجراها . کالورتها . تونلهاب انحرافی و شفتها از قالب های تونل استفاده میشود. قالب های تونل به لحاظ باز و بسته شدن به دو دسته 1- هیدرولیکی 2- مکانیکیتقسیم میشوند. در قالب های هیدرولیکی باز و بسته شدن سگمنتهای قالب با استفاده از جک های هیدرولیکی و در قالب های مکانیکی با استفاده ازجک های دستی یا روغنی انجام می گردد. معمولا در مقاطع بزرگ از سیستم هیدرولیکی استفاده میشود و این امر بدلیل سنگینی سگمنتها می باشد و استفاده از هیدرولیک در قالب های کوچک به لحاظ فنی دشوار بوده و در قسمتهای داخلی قالب تونل ایجاد محدودیت خواهد کرد. لاینینگ یک مجرا معمولا بصورت دو مرحله ای می باشد لذا لاینینگ کف با استفاده از قالب یا شابلون کف و سپس لاینینگ سقف و دیوار انجام می شود.

 

 

 

 

 

از دیگر مقالات ما بازدید نمایید :

 

قالب فلزی بتن , داربست مدولار