قالب بندی تیر و دال

 

قالب بندی انواع سقف ها از قبیل سقف های تیرچهو بلوک و سقف های یکپارچه اعم از دال های یکطرفه و دوطرفه توسط سیستم مدولار بسیار ساده است

.


در قالب بندی سقف های تیرچه و بلوک ما نیازمند قالب بندی تیرها میباشیم. هر قالب تیر از دوجزء تشکیل می گردد. قالب کف پوترو آویز که هر دو پانل های مدولار هستند. اتصال قالب
کف پوتر به آویز توسط نبشی پانچ شده انجام میگیرد. قالب بندب سقف های یکپارچه توسط ترکیب قالب های تیر وقالب های کف دال به تیر توسط کنج داخلی 10*10 انجام میشود این سیستم سازگار با هر کفراژبندی میباشد. معمولا کفراژبندی از جک های سقفی و یا داربست های مدولار استفاده میشود.


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از دیگر مقالات ما بازدید نمایید :

قالب فلزی بتن , داربست مدولار