برای اتصال پانل ها به یکدیگر از پین و گوه و برای قرار دادن پانل ها در یک راتا از لوله داربستی به عنوان پشت بند استفاده میشود. این لوله بوسیله گیره های متوسط و بلند و دو.....


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

از دیگر مقالات ما بازدید نمایید :

قالب فلزی بتن , داربست مدولار